Woensdag 21 November 2018

Op Hervormingsdag, D.V. woensdag 31 oktober, wordt net als vorig jaar een interkerkelijke Reformatieherdenking gehouden. Deze vindt plaats in de Bethelkerk en begint om 19.45 uur. Een ieder wordt opgewekt om deze Reformatieherdenking bij te wonen.

Ds. H. Polinder verzorgt de opening waarna ds. P.C. Hoek (HHK) de eerste lezing verzorgd over ”400 jaar Dordtse Leerregels.” Daarna zal drs. J. van Mourik (GG) ingaan op ”Wat betekenen de Dordtse Leerregels voor nu en de toekomst?" De sluiting van de avond wordt verzorgd door ds. E.J. Terpstra (GK).

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17