Maandag 25 Maart 2019

Jaarlijk organiseert het LCJ een landelijke actie. Dit jaar gaat de jongerenorganisatie actie voeren voor drie evangelisatieprojecten in Nederland en voor haar eigen jeugdwerk. De actieslogan dit jaar is: Getuigen gevraagd! Bekijk hieronder het actiefilmpje. 

Met de actieopbrengst wil de organisatie een ambulance bekostigen die gebruikt gaat worden voor straatevangelisatie van stichting Sjofar. Er is behoefte aan een online kinderbijbelplatform gericht op kinderevangelisatie, daarom willen ze ook de ontwikkeling van zo’n platform, via Evangeliestek, ondersteunen. Daarnaast proberen ze via de actie minimaal 250 kinderbijbels aan gezinnen in Kerkrade uit te delen via de stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’.

Zoals voorgaande jaren gaat ook nu de helft van de actieopbrengst naar het LCJ. Deze keer voor goed en betaalbaar Bijbelstudiemateriaal. Om de ziel en zaligheid van alle kinderen en jongeren. Nederland wordt steeds meer een zendingsland. Daarom: Geef het Woord door.

Blijde Boodschap-bandje
Speciaal in deze actie ligt de focus op het leren vertellen wat de kern van het Evangelie inhoudt. Aan de hand van het Woordeloosboek waarin vijf kleuren centraal staan, goud – zwart – rood – wit – groen, wordt het Evangelie in een notendop toegelicht. Alle kinderen, die gaan actievoeren, krijgen een gesponsord Blijde Boodschap-bandje aangeboden. Door middel van het dragen van dit armbandje worden kinderen uitgedaagd om aan de mensen om hen heen het Evangelie uit te leggen. Het Evangelie van redding en vergeving voor doel-missers. Bestel het Woordeloosboek (inclusief het Blijde Boodschap-bandje) via www.getuigengevraagd.nu/woordeloosboek.

Actiemagazine
Ook dit jaar is er door vrijwilligers een actiemagazine samengesteld. Via dit magazine willen we gemeenteleden informeren over de opzet van de actie. Vindt u, vind jij het belangrijk dat Gods Woord wordt doorgegeven? Dat er aan zondaren wordt getuigd van de gekruisigde en opgestane Christus? Steun deze actie!

Ook voor deze actie is de gratis doneerbutton (0,25 cent per klik) op de actiesite mogelijk gemaakt door bedrijven. Meer informatie en het digitale actiemagazine zijn te vinden op www.getuigengevraagd.nu. 

 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13