Woensdag 21 November 2018

Maandenlang heeft de jongerengroep u op allerlei manier op de hoogte gehouden van onze voorbereidingen en van onze belevenissen in Botswana. Nu nodigt de groep iedereen van harte uit voor hun presentatieavond op D.V. 9 november om 19.30 uur in de Immanuelkerk. 

Door het vertellen van onze verhalen en het laten zien van foto’s en van onze reisfilm willen we delen van Gods werk dat ze hebben mogen ervaren. Jij komt toch ook? Iedereen is van harte welkom!Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17