Maandag 25 Maart 2019

Zoals u weet, hoopt br. Jan Post vanaf 1 november in onze gemeente aan de slag te gaan als pastoraal jongerenwerker. Verschillenden vroegen zich af wat dit inhoudt en gaat betekenen. In onderstaand artikel wil Jan daar iets meer over vertellen.

Als pastoraal jongerenwerker hoop ik het pastorale werk in de gemeente, en met name onder jongeren, te ondersteunen en waar mogelijk ook de pastorale zorg uit te breiden. Dit zal onder andere gaan in samenwerking met de bestaande jeugdraad en onder aansturing van de predikanten. Omdat deze functie helemaal nieuw is, zal ik met een aantal onderdelen starten die ik hieronder toelicht. Uiteindelijk zal de praktijk ook leren wat het qua tijd kost en waar ik prioriteit ga leggen.

Zo kan het zijn dat ik, naast het pastorale werk dat ik zelf hoop te gaan doen, ook initiatieven ga opzetten waardoor pastorale zorg geboden kan worden als het nodig is. Een onderdeel van mijn werk zal bestaan uit het voeren van een-op-eengesprekken met jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Met jongeren binnen deze leeftijdsgroep zal ik daarvoor contact opnemen. In deze gesprekken spreken we over wie je bent, wat je doet en hoe het gaat. Maar ook: 'hoe is het met je hart?' Zie het verder maar als een soort kennismakingsgesprek.

Een ander onderdeel is aandacht voor jongeren die zich minder thuis voelen in de kerk en meer op de ‘rand’ van de kerk leven. Hiervoor ga ik eerst de bestaande initiatieven nieuw leven inblazen om vervolgens te kijken hoe we er meer voor deze doelgroep kunnen zijn.

Weer een ander onderdeel is dat ik ga nadenken hoe we er kunnen zijn voor jongeren die gaan studeren. Als je gaat studeren, zorgt dat voor allerlei veranderingen. Naast dat je een leuke studie kiest, ga je misschien ook wel op kamers. Eerst wil ik in kaart brengen welke jongeren er studeren of gaan studeren. En vervolgens wil ik kijken hoe we als kerk betrok-ken kunnen blijven bij deze jongeren, bijvoorbeeld door hen te bezoeken of door een soort ‘studentenvraagbaak’ op te zetten.

Naast het bijwonen van een aantal vergaderingen, die zich richten op zorg voor jongeren, zul je me ook tegen kunnen komen als je bijvoorbeeld te maken hebt met langdurige ziekte, zorg, enz.

Ik hoop dat jullie zo een beeld hebben van waaruit mijn werk gaat bestaan. Ongetwijfeld zullen jullie gaandeweg meer van mij horen. Overigens kan via onderstaande gegevens altijd contact opgenomen worden.

Hartelijke groet,
Jan Post
+31 (0) 650801909
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13