Woensdag 21 November 2018

Onze kerk is vertegenwoordigd in het Kerkelijk Platform Jeugd (KP.) Na thema’s als verslaving, media en seksualiteit start het Kerkelijk Platform Jeugd binnenkort een nieuwe campagne. Het platform wil zich de komende maanden gaan richten op de communicatie in het gezin. “We zien in de praktijk dat er nog maar zo weinig echt met elkaar wordt gesproken. Echtparen onderling en ouders met kinderen” aldus voorzitter Rien Bogerd.

“De drukte van alle dag slokt ons helemaal op. Daarnaast werkt het mediagebruik niet echt mee” zo vervolgt de voorzitter. In het verlengde van de communicatie in het gezin, benoemt de voorzitter ook de communicatie met God, de stille tijd. “Is daar nog wel persoonlijk en als gezin ruimte voor?”

Advertentiecampagne
Het Kerkelijk Platform Jeugd, waar alle kerken op Urk bij betrokken zijn, start daarom een advertentiecampagne. “Deze campagne moet ons tot nadenken aanzetten. Hoe zit het in mijn relatie? Mijn huwelijk? Bij mijn kinderen? Communicatie geeft rust, geborgenheid, belangstelling en betrokkenheid.”
Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17