Maandag 25 Maart 2019

De dagen voor kerst zijn voor menigeen altijd bijzonder druk. Zo ook voor de diaconie. Daarom laat de diaconie weten dat er bestelde collectebonnen niet meer voor de kerst worden bezorgd.

Natuurlijk kunt u nog wel bonnen bestellen via de website. Deze bonnen liggen dan maandag voor u klaar in de Schuilplaats tussen 19.00 en 20.00 uur. Daar kunt u ook afzonderlijk nog bonnen kopen. Dit kunt u maandagavond ook doen in de Immanuelkerk (19.00-19.45 uur.)

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13