Donderdag 17 Januari 2019

Regelmatig wordt gevraagd wanneer de Avondmaalszondagen zijn in 2019. In de regel is dat de tweede zondag in de laatste maand van ieder kwartaal. In verband met Pinksteren is het in juni 2019 de eerste zondag.

De data van de Avondmaalszondagen zijn: 10 maart, 2 juni, 8 september en 8 december 2019.

Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6