Maandag 25 Maart 2019

Regelmatig wordt gevraagd wanneer de Avondmaalszondagen zijn in 2019. In de regel is dat de tweede zondag in de laatste maand van ieder kwartaal. In verband met Pinksteren is het in juni 2019 de eerste zondag.

De data van de Avondmaalszondagen zijn: 10 maart, 2 juni, 8 september en 8 december 2019.

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13