Donderdag 17 Januari 2019

Graag willen we iedereen bedanken die ons rond de jaarwisseling bemoedigd heeft met een kaart, whatsapp, email of op een andere manier. Zulke dingen doen ons goed. We hebben vorige week weer een nieuwsbrief verstuurd. Het is te veel om die in het kerkblad af te laten drukken, dus we hopen dat u en jullie toegang hebben tot het Internet want als het goed is staat de nieuwsbrief op de website van de kerk.

We wensen u en jullie voor 2019 toe dat u/je veel zegen mag ontvangen en doorgeven.

Hessel en Coby Visser

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6