Maandag 25 Maart 2019

Graag willen we iedereen bedanken die ons rond de jaarwisseling bemoedigd heeft met een kaart, whatsapp, email of op een andere manier. Zulke dingen doen ons goed. We hebben vorige week weer een nieuwsbrief verstuurd. Het is te veel om die in het kerkblad af te laten drukken, dus we hopen dat u en jullie toegang hebben tot het Internet want als het goed is staat de nieuwsbrief op de website van de kerk.

We wensen u en jullie voor 2019 toe dat u/je veel zegen mag ontvangen en doorgeven.

Hessel en Coby Visser

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13