Zaterdag 20 April 2019

Eens in de vier jaar brengt de ledenadministratie een nieuwe gemeentegids uit. Afgelopen week werd de versie van 2019 uitgebracht en samen met het kerkblad verspreid. Voor degene die nog geen exemplaar hebben ontvangen ligt er een klaar in de kerkgebouwen. 

Heeft u een wijziging? Geef deze dan z.s.m. door aan de ledenadministratie. Klik hier

 

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5