Donderdag 21 Februari 2019

Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” met dirigent Bert Moll geeft op woensdag 13 februari zijn traditionele Biddagconcert in de Immanuëlkerk. Medewerking wordt dit jaar verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Urk onder leiding van Thom Hesseling. De talentvolle jonge musicus Mark Brandwijk bespeelt het orgel. Het concert begint om 20.00 uur.  De toegang is vrij.

Een van de liederen die op het programma staan, is het Gebed voor de Urker vissers, op de wijze van ‘Uren, maanden, dagen, jaren’. Dit lied werd gedicht door de Urker schoolmeester K. Koffeman na de stormramp op 6 maart 1883, waarbij 26 Urker vissers in de golven omkwamen.  

Dagelijks Woord

  • Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? -- Psalmen 42:1-2