Zaterdag 20 April 2019

Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” met dirigent Bert Moll geeft op woensdag 13 februari zijn traditionele Biddagconcert in de Immanuëlkerk. Medewerking wordt dit jaar verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Urk onder leiding van Thom Hesseling. De talentvolle jonge musicus Mark Brandwijk bespeelt het orgel. Het concert begint om 20.00 uur.  De toegang is vrij.

Een van de liederen die op het programma staan, is het Gebed voor de Urker vissers, op de wijze van ‘Uren, maanden, dagen, jaren’. Dit lied werd gedicht door de Urker schoolmeester K. Koffeman na de stormramp op 6 maart 1883, waarbij 26 Urker vissers in de golven omkwamen.  

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5