Maandag 25 Maart 2019

Woensdag 10 april organiseert het Thuisfrontcomite van Albert en Jacomine Verhoef weer een gezellige minifair in de Immanuelkerk. Naast diverse activiteiten en lekkernijen wil het comité tweedehands kleding verkopen. Gaat u dus de komende tijd uw kasten uitzoeken en heeft u nog bruikbare kleding dan mag u dat op onderstaande adressen brengen. De opbrengst is volledig voor het bijbel vertaalwerk in Tanzania

Winterpeil 22 (Marlena Loosman )
Gammels 14 ( Nella Westerink)
Punter 4 (Carolien Roman )
de Giek 24 ( Andrea Ras)
Keuken van de Maranthakerk

 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13