Zaterdag 20 April 2019

De website van de kerk is een belangrijk informatiekanaal. Niet alleen om je aan te melden voor activiteiten, maar ook om nieuws of informatie op te zoeken.

Een van de meest bezochte artikelen is toch wel het artikel op zaterdag en zondag waarin de Schriftlezingen voor de kerkdiensten vermeld staan. Vorig jaar werd dit artikel ruim 30.000 keer bekeken!

Ik kan het artikel van de kerkdiensten niet (meer) lezen
Zo nu en dan ontvangt de website redactie echter vragen over dit artikel. Vooral op de Ipad of de telefoon lukt het dan niet om “lees meer” aan te klikken bij dit artikel. U krijgt dan een foutmelding. Deze melding ligt echter niet aan de website, maar aan uw Ipad/telefoon.

Probleem is het cachegeheugen
Uw telefoon en Ipad slaat veelgebruikte data tijdelijk op. Dat noemen we cache. Cache is een plek waar bestanden tijdelijk worden opgeslagen voor een snelle toegang van uw tele-foon of Ipad. Het geheugen van deze cache kan echter ook vol raken of verwijzen naar oude gegevens.

Probleem heel makkelijk op te lossen
Om het probleem op te lossen moet uw cachegeheugen leeggemaakt worden. Dit kan vrij simpel. Ongetwijfeld is er wel iemand in uw omgeving die u daarbij wil en kan helpen, wanneer u zegt dat cachegeheugen leeg gemaakt moet worden. 

Lukt het u niet om dit te doen, dan kunt u altijd contact opnemen met de websiteredactie, Andries Brands. Tel. 06-236 377 05

Verwijderen van je iPad
Om de cache van je Safari te legen, ga je naar Instellingen > Safari. Scroll hierna naar onder, totdat je de optie Wis geschiedenis en websitedata ziet. Na een bevestiging, klik je hierop om informatie in je cache te verwijden.

Verwijderen van je telefoon
Als je een iPhone hebt doe je precies dezelfde handeling als die van je iPad.

Op een Android-telefoon kun je per app het cachegeheugen legen. Open het instellingenmenu en druk op Apps. Waarschijnlijk hebben de apps die je het vaakst gebruikt en streaming-apps veel cachegeheugen die je kunt verwijderen. Druk op de app waarvan je het cachegeheugen wilt legen. Druk vervolgens op Opslag en in het nieuwe scherm op Cache legen.

 

 

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5