Zaterdag 20 April 2019

De website van de kerk is een belangrijk informatiekanaal. Niet alleen om je aan te melden voor activiteiten, maar ook om nieuws of informatie op te zoeken.

Een van de meest bezochte artikelen is toch wel het artikel op zaterdag en zondag waarin de Schriftlezingen voor de kerkdiensten vermeld staan. Zo nu en dan ontvangt de website redactie echter vragen over dit artikel. Vooral op de Ipad of de telefoon lukt het dan niet om “lees meer” aan te klikken bij dit artikel. U krijgt dan een foutmelding. Deze melding ligt echter niet aan de website, maar aan uw Ipad/telefoon.

Het probleem is heel makkelijk op te lossen. Klik hier voor de uitleg daarvan. 

 

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5