Woensdag 22 Mei 2019

Op 4 mei DV willen we als gemeente de op Urk wonende vluchtelingen ontmoeten, die inmiddels statushouder zijn. Door middel van die ontmoeting in ontspannen sfeer willen we deze mensen een hart onder de riem steken door een middag voor jong en oud te organiseren, waarbij contact en ontmoeting centraal staan.

Daarvoor hebben we sporthal “De Vlechttuinen” kunnen reserveren. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Inloop is vanaf 12:00 uur en om 13:00 uur start de maaltijd. Deze wordt afgesloten met een Bijbelvertelling en zang. 

Aansluitend is het middagprogramma, waaronder sport- en speelactiviteiten voor de kinderen en de jongeren en een gezellig samenzijn voor de ouderen, onder het genot van een hapje en een drankje. Rond 17:00 uur zal de middag worden afgesloten.

We willen u hartelijk oproepen om mee te helpen om ontmoeting tussen Urker gemeenteleden en statushouders mogelijk te maken. Het zal ze echt goed doen. U bent (eventueel samen met uw kinderen) meer dan hartelijk welkom!

Dagelijks Woord