Zaterdag 20 Juli 2019

Vanaf maandag 13 april staat er bij de 'oude Skuil' een container waarin u ijzer en andere ijzerwaren (koper, lood etc) kunt storten. Dus oude fietsen, kettingen van de vissersschepen, droogpalen, bakken, tuinankertjes etc. kunnen er allemaal in gegooid worden. Als u niet in de gelegenheid bent om het zelf te brengen dan kan dat opgehaald worden.

De opbrengst van de actie is bestemd voor de renovatie van de Schuilplaats. In het kerkgebouw zullen de toiletten en de zalen worden aangepakt. Ook zal de vloer een renovatie ondergaan. Voor deze actie kunt u contact opnemen met de koster van de Schuilplaats, br. I. Koffeman (tel. 06-515 09 223)

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14