Zaterdag 20 Juli 2019

Werken met jongeren kan ontzettend mooi zijn. Helaas wordt jeugdwerk ook vaak ervaren als ploeteren, het lijkt geen enkel effect te hebben. Toch mogen we het werk in Gods hand leggen en ons verwonderen wanneer harten van jongeren geraakt worden. Vanwege het belang van het jeugdwerk denkt het LCJ graag mee bij de invulling hiervan. 

Op D.V. 14 september 2019 zal een interkerkelijke toerustingsdag zijn op Urk (Ichthushof) Deze dag wordt gehouden voor leidinggevenden, evangelisatiemedewerkers, catecheten en (jeugd)ambtsdragers, rond het thema: ‘Voorbeeldig – Voorbeeld doet volgen’. Prof. dr. A. Baars zal een hoofdlezing rond dit thema verzorgen. Ook zijn er twee workshoprondes. Beide dagen starten om 15.45 uur en zijn om 20.30 uur afgelopen.

Voor meer info en aanmelden. Klik hier.

 

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14