Woensdag 26 Februari 2020

Eens in de drie jaar komen de CGK-kerken bijeen in een generale synode. Tijdens de generale synode maken de kerken onderlinge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofdzaken van het beleid dat de gezamenlijke kerken betreft vastgesteld.

Ook dit jaar wordt de Generale Synode gehouden. De opening van de Synode 2019 vindt plaats op DV 14 juni 2019. Daarvoor zal op 13 juni 2019 in de Grote Kerk in Dordrecht een bidstond worden gehouden. In deze dienst zal voorgaan de preses van de GS 2016, ds. P.D.J. Buijs.

Onder de leden van alle Christelijke Gereformeerde Kerken is zondag een folder verspreid over het werk van generale synode van het kerkverband. In de folder wordt kerk­leden gevraagd met het synodewerk mee te leven en ervoor te bidden. De folder is ook digitaal in te zien. Klik hier.

De opening van de GS is op vrijdag 14 juni om 10.00 uur in de Chr. Ger. Kerk Dordrecht-C, Singel 192 (hoek Dubbeldamseweg), 3311 LW te Dordrecht.
De openingsvergadering wordt geleid door ds. G.J.H. Vogel en ds. A. van der Zwan.

13 juni 2019 bidstond
14 juni 2019 opening
12-15 november 2019 1e vergaderweek
28-31 januari 2020 2e vergaderweek
24-27 maart 2020 3e vergaderweek

Dagelijks Woord

  • Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. -- Filippenzen 2:5-8