Zaterdag 20 Juli 2019

Helaas is er door de gemeente Urk geen vergunning verleend voor het plaatsen van de Evangelisatietent op de Dormakade. U hebt dat elders op de website kunnen lezen.  In plaats hiervan kan de commissie Evangelisatie twee weken gebruik maken van het gebouw van het Leger des Heils aan de Klifweg (nabij de havens.)  Vanuit hier zal de commissie op de haven en parkeerterrein evangeliseren.

’s Ochtends start de commissie we om 9:00 uur met bidstond en opening, waarna tot 12:00 uur het gebouw regulier open is voor koffiedrinken. 's Middag van 14:00 – 17:00 uur en in de avond vanaf 20:00 uur is er zingen en gebed. De data is van de evangelisatie op de haven is van 22 juli t/m 02 augustus. 

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14