Maandag 8 Maart 2021

Op deze website vindt u allerhande informatie over onze gemeente. Zo ook het preekrooster. De preekvoorziener, br. M. Westerink, heeft dit rooster weer actueel gemaakt. 

Het rooster vindt inzien? Klik hier.

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36