Dinsdag 19 Oktober 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

UPDATE 13-02-2021 

Terwijl we deze week de Urker biddag mochten houden bleek ook deze week weer tijdens de kerkenraadsvergadering dat uw en jullie gebed hard nodig is. Daar waar we vorig jaar biddag nog geen idee hadden wat ons te wachten stond duurt de corona en inmiddels de landelijke lockdown met alle gevolgen voort. 

Met grote dankbaarheid kunnen we als kerkenraad u meedelen dat d.s. W.A. Capellen het uitgebrachte beroep van onze gemeente heeft mogen aannemen. We zijn blij en dankbaar met dit verheugende bericht voor onze gemeente maar denken tegelijkertijd ook aan de gevolgen dat dit besluit heeft voor de gemeente van Noordeloos.

Hart Voor Christenen (HVC) is een organisatie die opkomt voor christenen in nood. Ook binnen onze gemeente is er een werkgroep voor deze organisatie die bij deze een oproep doen binnen onze gemeente om hulp te bieden. Open dit artikel om te zien hoe hulp geboden kan worden.

Namens onze Maranatha gemeente mag ik als Jongerenpastor betrokken zijn bij KSG. KSG staat voor Kerk, School en Gezin. Deze interkerkelijke werkgroep ontwikkelt verschillende materialen en projecten rondom Gods Woord voor gezinnen (kinderen en jongeren) in samenspraak met verschillende scholen. 

De catechisatie zal tijdens de Lock-down online doorgaan. Open dit artikel om de werkwijzen en lesinhoud te bekijken.

We bidden of God ook deze vormen wil zegenen. Dat het onderwijs van Deze Koning harten mag raken en bovenal ons mag oefenen in afhankelijkheid.

Met betrekking tot de stemming over het voorgenomen beroep op ds. W.A. Capellen deelt de kerkenraad u het volgende mee: Er zijn 358 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 338 stemmen voor (94%) en 21 stemmen tegen het beroep. De kerkenraad is verheugd over de uitslag van de stemming.

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13