Zaterdag 8 Augustus 2020
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

De wereld is in de greep van het Coronavirus. Aan vermeende zekerheden, waar mensen zo op vertrouwen, worden hard geschud. Angst en onzekerheid regeren. De vraag komt daardoor des te indringender op ons af: Wat is uw, wat is jouw (enige) zekerheid en troost in dit leven, maar ook in het sterven? Kunt u, kun jij instemmen met het antwoord op deze actuele eerste vraag in onze Heidelberger Catechismus?

Onze Minister-President Rutte heeft begin eind vorige week en begin deze week een heel aantal maatregelen genomen. Dat zijn maatregelen die ons allemaal raken op allerlei gebieden. Ook het kerkelijke leven wordt zwaar geraakt. Daarom heeft de kerkenraad na moeten denken over een aantal heel ingrijpende maatregelen. Het zijn bijzondere tijden, die ook bijzondere maatregelen vergen.

Hieronder zijn in het kort de besluiten opgenomen die uw kerkenraad biddend gemeend heeft te moeten nemen. We zijn dankbaar voor de ruimte die nog geboden wordt om de kerkdiensten doorgang te kunnen laten vinden, zij het op een andere manier dan we gewend zijn. Tevens vragen wij uw begrip voor deze uitzonderlijke noodmaatregelen.

Nu de komende zondag de erediensten afgelast worden betekent dit ook dat de inkomsten zullen verdwijnen. Diverse gemeenteleden hebben gevraagd of zij in de bijzondere omstandigheden toch hun bijdrage (collecte) kunnen geven. De diaconie waardeert dit enorm en heeft de volgende mogelijkheden gerealiseerd.

Deze week worden een tweetal leuke en bijzondere activiteiten georganiseerd in de gemeente. Doet u mee? 

Aanstaande woensdagmorgen (11 maart) zal er weer een koffiemorgen gehouden worden voor alle zusters (en belangstellende broeders) van de gemeente. Gemeentekring De Schakel zal dan stilstaan bij het thema rond de vervolgde Christenen. De koffiemorgen begint om 09.30 uur in de Maranathakerk. Meer info: Klik hier. Donderdag wordt een heus stamppotbuffet georganiseerd. Dit wordt gedaan om de actie van CGK Vrouw te ondersteunen. Het buffet begint om 18.00 uur in de Maranathakerk. Meer info: klik hier. 

Tot slot wordt u gewezen op het gebedsuur wat aanstaande donderdag wordt georganiseerd. Samen de handen vouwen voor evangelisatie, zending en de noden in de gemeente. 

Het is een groot voorrecht dat in onze grote gemeente elke zondag in de drie kerkgebouwen Gods Woord door onze predikanten verkondigd mag worden. Eveneens zijn we dankbaar voor het vele pastorale werk dat er door onze eigen predikanten, door ds. Wüllschleger en door br. Jan Post in de verschillende wij-ken wordt gedaan.

Steeds sterker wordt echter ook de (geestelijke) nood gevoeld om een vierde herder en leraar voor de vacature die er al lange tijd is in onze Polderwijk. Het stemt tot dankbaarheid dat, mede vanwege de positieve resultaten van de actie rondom de Vaste Vrijwillige Bijdrage, er de financiële ruimte is om een predikant te beroepen.

Dit jaar treden DV 13 ouderlingen en 3 diakenen af. De kerkenraad roept de gemeente daarom op tot het inleveren van namen van broeders, welke u geschikt acht voor het ambt van ouderling/diaken. De bepalingen daarvoor zijn opgenomen in het laatste kerkblad. 

Namen kunnen tot uiterlijk zaterdag 15 maart 2020 schriftelijk of digitaal worden ingediend bij de scriba, br. J. Visser, Postbus 49, 8320 AA Urk. Of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ingediende lijsten dienen voorzien te zijn van een handtekening.

Met de mooie kerstzangavond werd in 2019 de laatste zangavond van dat jaar gehouden. Maar de zondagavondzang gaat ook in het nieuwe jaar door. Op DV zondag 16 februari wordt al weer het eerste zanguurtje in 2020 belegd. De commissie heeft een mooi programma samengesteld met bekende en graag gezongen liederen. Voor de kinderen is een speciaal programma onderdeel in het programma opgenomen. 

Achter het orgel neemt Jacob Schenk plaats, terwijl br. Hilco Scherrenburg de verbindende woorden zal spreken.

Iedereen, jong en oud worden hartelijk uitgenodigd om mee te zingen. Aanvang 20.30 in de Schuilplaats.

Dagelijks Woord

  • En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. -- Romeinen 8:11