Woensdag 22 Mei 2019

In verband met het

40-jarig ambtsjubileum ds. Korving

biedt de kerkenraad en de gemeente van CGK Urk-Maranatha op D.V. zaterdagmiddag 1 juni 2019 ds. H. Korving een mini-symposium aan. Het symposium begint om 15.00 uur, met aansluitend om 17.00 uur een receptie. Vanaf 14.30 uur is er inloop met koffie en thee.

Op het programma van het symposium staan een drietal lezingen:

Drs. C.P. de Boer, Sprak God vroeger zonder de Zoon?!
Een kleine exegetische opmerking n.a.v. Hebreeën 1 : 1 in de homiletische bezinning op de Christusprediking in het Oude Testament

Prof. dr. T.M. Hofman, Enkele aspecten van Jezus’ prediking
Enkele lijnen vanuit het Lucasevangelie en de vertolking van de boodschap door Jezus in Diens prediking

Drs. H. Visser, Prediking in de zending en zending in de prediking

Na elke lezing volgt een korte bespreking.

Klik hier voor de officiële uitnodiging 

Het symposium en de receptie vinden plaats in ‘De Koningshof’, Staartweg 20, 8321 NB op Urk. Als u voornemens  bent om gehoor te geven aan de uitnodiging voor het symposium, wordt u vriendelijk verzocht om u hiervoor aan te melden. Wilt u zich dan hieronder registreren?

 

 

 

Dagelijks Woord