Woensdag 21 November 2018

Aan alle Broeders en Zusters

Jongeren en Ouderen, Familie en Vrienden........

We zijn nog op zoek naar een leuke actie voor de komende maanden.
Wie weet er nog een leuke actie??
Wie is bereid om een actie te houden.
Laat het me weten, alle ideeën zijn van harte welkom.

Voor diegene die een actie wil starten, en een bijdrage wil leveren, Bel.......

Alle opbrengsten t.b.v. de Bazar.

Groeten,
Jannie Koffeman
tel. 0527-860755

,, Bazarnieuws ,,

Ook zijn wij op zoek naar Glaswerk:

Hebt u met de kerst ook zo’n mooi kerststuk gehad in een mooie glazen schaal, of op een mooi bord of dienblad en hebt u eigenlijk geen ruimte om het te bewaren, dan willen wij het graag hebben voor de bazar, wij hebben hier weer leuke ideeën voor.

Dus alleen glas, dienblad of een bord.


Geen potten!!!!

U kunt het bezorgen bij:

Betje Romkes

Pyramideweg 32

Tel: 681984

Bazar nieuws

Gevraagd: Huishoudelijk ( en ) keukenapparatuur.

Wij zijn opzoek naar nieuwe en weinig gebruikt apparatuur.

Te denken aan: een elektrisch mes wat u weinig of nooit hebt gebruikt, of een mixer die u nooit meer gebruikt omdat u een keukenmachine hebt. Of die keukenmachine die toch te veel ruimte in neemt in u aanrecht kastje. Of een koffiezetapparaat omdat u een senseo heeft enz.enz.

Alles is welkom maar het moet wel schoon zijn en niet defect.


U kunt het bezorgen bij:

Jolanda Tol

Vooronder 4

Tel: 686474

( ook voor evt. vragen )

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17