Zondag 21 Januari 2018
Winteravondlezing
Woensdag 24 Januari 2018, 20:00 - 21:30
Contact Commissie WAL (br. J.J. van Slooten)

 

We leven in tijden waarin, naast verwereldlijking, in steeds sneller tempo gebeurtenissen elkaar opvolgen die apocalyptisch van karakter zijn. We hebben daarom gemeend dat jong en oud, in onze al verder voortgaande geseculariseerde samenleving, gewezen wordt op de tekenen van de tijd. Om die reden behandeld de commissie Winteravondlezingen de komende wintermaanden het thema "De Eindtijd."

Hoofdthema: De Eindtijd

 

24 Januari:
Spreker: Ds. C.P. de Boer (Sliedrecht)
Deelthema: Israël en de eindtijd
Uitgangspunt Schriftgedeelte: Romeinen 11

21 Februari:
Spreker: Ds. R. van Kooten (Apeldoorn)
Deelthema: Antichrist en de eindtijd
Uitgangspunt Schriftgedeelte: Openbaringen 13:11-18 of 2 Thess. 2 of Daniel 7

14 Maart:
Spreker: Oud-evangelist dhr. H. Bor (Poederooijen)
Deelthema: Oordeelsdag en de eindtijd (daarom getuige zijn in de eindtijd)
Uitgangspunt Schriftgedeelte: Openbaringen 20:11-15 (incl. pauze en vragen stellen)

 

Locatie Pnielkerk, Vlaak 10a

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5