Zondag 21 Januari 2018
Interkerkelijke toerustingsdag 'Ik zie jou!'
Zaterdag 27 Januari 2018, 15:45 - 20:30
Contact Jeugdraad/-ambtsdragers


Locatie Ichthushof

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5