Maandag 16 Juli 2018
Afscheid zondagsschool
Zaterdag 14 Juli 2018, 19:30 - 21:00
Contact Zondagsshoolbestuur

 

D.V zaterdag 14 juli wil zondagsschool De Goede Herder ook afscheid nemen van de 12-jarigen. Net als vorig jaar zal ‘s middags een leuke activiteit worden georganiseerd, waarna de kinderen samen met hun ouders ‘s avonds om 19:30 uur in de Maranathakerk worden verwacht, waar hun een Bijbeltje uitgereikt zal worden.

De 12-jarigen krijgen hier zelf nog persoonlijk een uitnodiging voor waar meer informatie in zal staan over tijd en plaats van de activiteit. De collecte t.b.v. de kosten wordt hartelijk aanbevolen.

Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2