Maandag 16 Juli 2018
Kamp 16+
Van Vrijdag 20 Juli 2018 -  15:00
Tot Maandag 23 Juli 2018 - 13:00
Locatie Pagedal in Stadskanaal

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2