Maandag 24 September 2018
Kerkenraad breed
Donderdag 06 September 2018, 20:00 - 22:00
Contact Scriba br. C.J. Wakker
Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9