Maandag 24 September 2018
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 13 September 2018, 19:30 - 21:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. -- Jesaja 11:9