Maandag 16 Juli 2018
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 13 September 2018, 19:30 - 21:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2