Zondag 21 Oktober 2018
LCJ Jeugdappel 16+
Zaterdag 13 Oktober 2018

In het Oude Testament wordt rijkdom als een zegen van God gezien. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor de gevaren van rijkdom. Hoe kunnen wij goed kunnen omgaan met onze tijd en met ons geld, zodat we onze rijkdom kunnen delen met anderen?

Deze vragen staan centraal op het komende +16 Jeugdappel op D.V. zaterdagmiddag en –avond 13 oktober 2018. Samen met jou denken we dan na over het thema ‘Verlangen naar rijkdom’.

Vanuit Urk gaan we deze keer met auto’s en doen op de terugweg de MC-Donalds aan. We verzamelen om 13.30 uur bij de Maranatha-kerk. Uiterlijk 23.30 uur hopen we weer op Urk te zijn. Voor de benzine wordt een eigen bijdrage van € 5,- gevraagd.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Locatie Aalsmeerderbrug

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14