Zondag 21 Oktober 2018
Workshop bloemschikken
Donderdag 18 Oktober 2018, 20:00 - 22:00
Contact Trea Koffeman (06- 49186242) of Willy Wakker (06-55016995)


De avonden worden georganiseerd in samenwerking met twee bloemisten. Komen jullie ook? Neem gezellig je vriendin / buurvrouw mee of kom met de hele vereniging.

Opgeven kan bij Trea Koffeman (06- 49186242) of Willy Wakker (06-55016995)

Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14