Zondag 21 Oktober 2018
Trainingsavond BHV
Donderdag 18 Oktober 2018, 19:30 - 20:30
Contact Fokke Post, tel 06-50563353
Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. -- Exodus 14:13-14