Woensdag 21 November 2018
Winteravondlezing
Woensdag 14 November 2018, 20:00 - 21:30
Contact Br. Jacob van Slooten

 

Het thema is dit winterseizoen: De Heilige Geest

14 November: De Heilige Geest en de Schepping
Spreker:   Ds. Van Walsum
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

12 December: De Heilige Geest auteur van wedergeboorte en geloof
Spreker:  Ds. Aarnoudse
Tijd/Plaats: 20.00 uur  in De Schuilplaats

16 Januari: De Heilige Geest auteur van de Heilige Schrift
Spreker: Ds. Pieters
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

20 Februari: Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?
Spreker: Ds. Van Vulpen
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

27 Maart: De Heilige Geest als Trooster (in het licht van christenvervolging)
Slot avond in samen werking met SDOK
Spreker: Ds. Van der Zwan
Tijd/Plaats: 19.30 uur in De Schuilplaats

Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. -- Efeziers 3:14-17