Maandag 17 December 2018
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 06 December 2018, 19:30 - 21:00
Contact Scriba br. J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. -- Jesaja 25:7-8