Maandag 17 December 2018
Candle Night
Woensdag 12 December 2018, 19:00 - 21:00
Contact Margreet de Boer, 06-38203930 en bij Willy Wakker, 06-5501 6995.


ijdens de oliebollenverkoop wordt er ook een Candle Night gehouden. Wat houd dit precies in? Het is een gezellige wandeling langs adressen waar je iets kan zien, proeven, voelen of horen. Tevens is er bij (bijna) elk adres wel iets te koop voor de bazar. Denk aan brocante & decoratie, geurzakjes, bruisballen, kerstkaarten en lekkernijen, zoals eigengemaakte advocaat, brok, enz.

Natuurlijk mag tijdens deze wandeling een stop voor een overheerlijke oliebol bij de Maranathakerk niet ontbreken.

Kaartjes voor de Candle Night kosten € 2,50 en zijn te koop bij Margreet de Boer, 06-38203930 en bij Willy Wakker, 06-5501 6995.

Door afmeldingen zoeken wij nog twee adressen (locatie Urkerhardwijk). Wil je ook graag meedoen en lijkt het je leuk om buiten of binnen iets te laten zien of wil je iets verkopen… of misschien heb je wel een ander idee? Aarzel niet om contact op te nemen met bovenstaande personen.

Locatie Allerlei

Dagelijks Woord

  • En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. -- Jesaja 25:7-8