Donderdag 17 Januari 2019
Winteravondlezing
Woensdag 16 Januari 2019, 20:00 - 21:30
Contact Br. Jacob van Slooten

 

Het thema is dit winterseizoen: De Heilige Geest

 

16 Januari: De Heilige Geest auteur van de Heilige Schrift
Spreker: ds. Van Reenen
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

20 Februari: Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?
Spreker: Ds. Van Vulpen
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

27 Maart: De Heilige Geest als Trooster (in het licht van christenvervolging)
Slot avond in samen werking met SDOK
Spreker: Ds. Van der Zwan
Tijd/Plaats: 19.30 uur in De Schuilplaats

Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6