Maandag 26 Augustus 2019
Zondagavondzang
Zondag 17 Februari 2019, 20:30 - 21:30
Contact Gerrit Jonkers en Jan ten Napel

 

Na de mooie kerstzangavond op eerste kerstdag , willen we op DV zondag 17 februari weer een zang uurtje beleggen in de Schuilplaats.
De commissie heeft een mooi programma samengesteld met bekende en graag gezongen liederen.
Voor de kinderen is een speciaal programma onderdeel in het programma opgenomen.

Achter  het orgel vinden we Marinus ten Napel, terwijl ds. H Korving de verbindende woorden zal spreken.
 
Iedereen, jong en oud worden hartelijk uitgenodigd om mee te zingen.
 
 
 
 
Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord