Maandag 25 Maart 2019
Jeugdzondag
Zondag 31 Maart 2019, 08:00 - 17:00
Contact Jeugdraad/-ouderlingen
Locatie Alle drie kerkgebouwen

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13