Zaterdag 20 April 2019
Zondagavondzang - Pasen
Zondag 21 April 2019, 20:30 - 21:30
Contact Commissie zondagavondzang: Gerrit Jonkers en Jan ten Napel


“Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft”.

DV zondag 21 april , Eerste Paasdag, is dat het thema waarover wij samen met jullie willen zingen. Jezus Christus , onze Heere en Heiland overwon de dood. Hij betaalde met Zijn bloed en leven. Hij maakte de weg vrij naar de Vader. Rond dit heilsfeit hebben we een mooi programma samengesteld. Lourens Schaak is deze avond achter het orgel te vinden, en op de hem eigen, enthousiaste wijze zal hij de samenzang begeleiden.

De leiding deze avond is in handen van broeder Hilco Scherrenburg. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.


Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5