Woensdag 19 Juni 2019
Zondagavondzang - Pasen
Zondag 21 April 2019, 20:30 - 21:30
Contact Commissie zondagavondzang: Gerrit Jonkers en Jan ten Napel


“Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft”.

DV zondag 21 april , Eerste Paasdag, is dat het thema waarover wij samen met jullie willen zingen. Jezus Christus , onze Heere en Heiland overwon de dood. Hij betaalde met Zijn bloed en leven. Hij maakte de weg vrij naar de Vader. Rond dit heilsfeit hebben we een mooi programma samengesteld. Lourens Schaak is deze avond achter het orgel te vinden, en op de hem eigen, enthousiaste wijze zal hij de samenzang begeleiden.

De leiding deze avond is in handen van broeder Hilco Scherrenburg. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.


Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. -- Romeinen 6:12-14