Zaterdag 20 April 2019
Paasappel
Maandag 22 April 2019, 14:30 - 16:15
Contact Kijk voor meer informatie op www.paasappel.nl.

Op D.V. 22 april 2019 (Tweede Paasdag) ben jij van harte welkom in de Zuiderkerk (Zandlaan 16) te Ede op het Paasappel. Dit Paasappel wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de HHG Ede.

Dit jaar hebben we een aangepast programma t.a.v. eerdere jaren. Er wordt een Bijbelstudie gehouden aan de hand van Psalm 16 en Handelingen 2:24-32. Het thema van deze Bijbelstudie is ‘David getuigt: Jezus leeft!’. Ds. T.A. Bakker zal deze Bijbelstudie leiden.

De inloop is om 14:30 uur met koffie en thee; we starten om 15:00 uur. Rond 16:15 uur is de middag afgelopen.

Tijdens de Bijbelstudie hoor je wat de Paasboodschap voor jou te betekenen heeft. Daarnaast ontmoet je veel andere jongeren en zullen we ook samen zingen. We hopen van harte dat je er bij bent! Tot verheerlijking van Gods Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

We zien er naar uit om je te ontmoeten!

Locatie Zuiderkerk (Zandlaan 16) te Ede

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5