Zaterdag 20 April 2019
Koningsdag Jeugdactiviteit
Zaterdag 27 April 2019
Contact Kijk op "aanmelden activiteiten"


Locatie Bij de Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. -- Jesaja 53:4-5