Zaterdag 20 Juli 2019
Toerustingsavond kerkenraad
Donderdag 16 Mei 2019, 20:00 - 21:00
Contact Scriba, br. J. Visser
Locatie n.n.b.

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14