Zaterdag 20 Juli 2019
Afsluitavond De Schakel
Dinsdag 21 Mei 2019, 19:30 - 21:30
Contact Bestuur gemeentekring “de Schakel”


Gemeentekring “de Schakel” nodigt al haar medewerkers uit voor de jaarlijkse broodmaaltijd op dinsdag 21 mei 2019 DV. Het belooft weer een gezellige avond te worden.
We komen samen in de zaal van de Immanuelkerk en beginnen om 19.30 uur.

De wijksecretaresse zal u telefonisch benaderen voor opgave.  De eigen bijdrage is € 3,-.Willen jullie dit bedrag meenemen naar de kerk?

 

Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14