Zaterdag 20 Juli 2019
Zendingsmiddag
Zaterdag 25 Mei 2019, 16:00 - 18:00
Contact Zendingscommissie en B-leave 2018
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14