Woensdag 19 Juni 2019
CGK Kerkendag
Vrijdag 31 Mei 2019, 10:00 - 15:00
Contact Organisatie kerkendag (zie website)

 

Op Deo Volente vrijdag 31 mei 2019 wordt voor de vierde keer de landelijke Kerkendag gehouden. En daar waar de vorige drie edities op Urk werden gehouden (mede medewerking van veel vrijwilligers vanuit onze gemeente) wordt de kerkendag dit keer in Veenendaal georganiseerd (CGK Pnielkerk.)  Het bijzondere van de kerk is dat daar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Samen mogen we gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. De nadruk op deze Kerkendag zal liggen op de verbinding tussen de generaties in de kerk.

Op de website van de kerkendag kunt u meer informatie vinden over de kerkendag. Klik hier. 

Locatie CGK Pnielkerk Veenendaal

Dagelijks Woord

  • Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. -- Romeinen 6:12-14