Woensdag 19 Juni 2019
Dagje uit senioren
Donderdag 13 Juni 2019, 08:00 - 19:30
Contact Lenie ten Napel: 684987 of Wilma de Vries 06-12 49 97 27


Klik hier voor meer informatie

 

Locatie Dordrecht

Dagelijks Woord

  • Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams. En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. -- Romeinen 6:12-14