Maandag 26 Augustus 2019
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 29 Augustus 2019, 19:30 - 21:30
Contact Scriba br J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord