Zaterdag 14 December 2019
Kerkenraad Algemene Zaken
Donderdag 05 December 2019, 19:30 - 21:30
Contact Scriba br J. Visser
Locatie Immanuelkerk

Dagelijks Woord

  • Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. -- Hebreeen 13:15-16