Zaterdag 14 December 2019
Winteravondlezing
Woensdag 11 December 2019, 20:00 - 21:30
Contact Commissie Winteravondlezing

 

Thema: De Koningen van Juda

- Geschiedenissen over koningen van Juda
- Lessen en toepassingen ook naar deze tijd
- Heilsgeschiedenis: de grote Zoon van David, aan Wie God de troon van Zijn Vader geven zou

Lezingen
13 november: Koning Asa Ds. K. Visser
11 december: Koning Josafat Ds. A. Hoekman
22 januari: Koning Joas Ds. H. Bezemer
26 februari: Koning Manasse Ds. M. Klaassen
26 maart: Koning Josia Ds. P. de Vries

 

Locatie Pnielkerk

Dagelijks Woord

  • Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. -- Hebreeen 13:15-16