Woensdag 26 Februari 2020
Gebedsuur
Donderdag 06 Februari 2020, 20:00 - 21:00

 

Elke maand vindt er een gebedsuur voor Zending & Evangelisatie plaats in onze gemeente. Tijdens deze avond wordt er gebeden voor verschillende zendelingen en Bijbelvertalers. Maar ook voor andere noden binnen onze gemeente. De avonden zijn in de Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

De data voor de volgende gebedsavonden zijn:

• 06 februari
• 12 maart
• 09 april
• 14 mei

Locatie Maranathakerk

Dagelijks Woord

  • Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. -- Filippenzen 2:5-8