Donderdag 9 April 2020
Jeugdzondag
Zondag 29 Maart 2020
Contact Jeugdouderlingen en Jeugdraad


Na de morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Na de middagdienst vindt de preekbespreking plaats met de jongeren van 15 jaar en ouder. 

Locatie Alle drie kerkgebouwen

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13