Vrijdag 25 September 2020
Jeugdzondag
Zondag 29 Maart 2020
Contact Jeugdouderlingen en Jeugdraad


Na de morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Na de middagdienst vindt de preekbespreking plaats met de jongeren van 15 jaar en ouder. 

Locatie Alle drie kerkgebouwen

Dagelijks Woord

  • Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt. -- Prediker 11:4-5